[field:text/]
  • 乳品中乳糖含量检测试剂(上机)
【产品简介
乳糖是二糖的一种,是在哺乳动物乳汁中的双糖,因此而得名。它的分子结构是由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合形成。乳糖是儿童生长发育的主要营养物质之一,对青少年智力发育十分重要,特别是新生婴儿绝对不可缺少的,乳糖在自然界中只有哺乳类动物的奶中含有乳糖,在各类植物性食物中是找不到乳糖的。本产品适用于乳制品中乳糖含量检测。
【产品组成】
乳糖试剂A                       乳糖试剂B                     乳糖试剂C
乳糖试剂D                       说明书  1份
【保存条件】 室温保存
【有效期】12个月
规格50次/盒